O mnie

Jestem  psychoterapeutą,  pedagogiem,  absolwentką  Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam całościowe, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 4 ? letnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Brałam również udział w cyklach szkoleniowych z zakresu terapii organizowanych m.in. przez Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach. Jestem trenerem Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku adopcyjnym, poradni psychologiczno ? pedagogicznej, ośrodku interwencji kryzysowej oraz świetlicy terapeutycznej.

Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam na stażach klinicznych na Oddziale Dziennym Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich oraz na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

W prowadzeniu psychoterapii opieram się na myśleniu systemowym oraz podejściu psychodynamicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się terapią indywidualną dorosłych, terapią małżeńską oraz rodzin.

Do gabinetu zapraszam osoby, które:

 • zmagają się z silnym stresem
 • doświadczają w swoim życiu kryzysu
 • zmagają się z niepokojem i lękiem
 • cierpią z powodu objawów nerwicy
 • mają problemy w kontaktach z ludźmi
 • przeżywają żal po stracie np. w związku ze śmiercią bliskiej osoby
 • cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych
 • chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia

Do gabinetu zapraszam rodziny, w których występują:

 • trudności emocjonalno-adaptacyjne dzieci i młodzieży
 • problemy w porozumiewaniu się
 • trudności związane z wejściem w nowy etap życia rodziny np. urodzenie się dziecka, rodzina z nastolatkiem
 • problemy wychowawcze

Do gabinetu zapraszam małżeństwa i pary, które:

 • doświadczają kryzysu w związku
 • mają trudności komunikacyjne, w radzeniu sobie z emocjami
 • przeżywają frustrację wzajemnych potrzeb i oczekiwań
 • doświadczają braku satysfakcji z relacji np. oddalanie się od siebie, nadmierna zależność

Kontakt

Gabinet Psychoterapeutyczny
Małgorzata Dominik
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 3
tel. 784 580 225